بگو-بشنو، ۳۵: انگیزه‌ها و مصائب نکوکاری در ایران

«انجام کار داوطلبانه از اعتقاد و تفکری شکل می‌گیرد برای ساختن. و آن، اعتقاد به تغییر‌ناپذیربودن سیستم حاکم در جامعه است. در واقع کار داوطلبانه تلاشی است از بطن جامعه برای ایجاد تغییر در آن جامعه. بنابراین می‌توان گفت کار داوطلبانه یکی از مهم‌ترین راه‌های مشارکت مدنی شهروندان است که به آن‌ها این اجازه را می‌دهد که احساس تاثیرگذاری در سرنوشت خود داشته باشند و بتوانند تغییراتی هرچند کوچک در اجتماع خود ایجاد کنند».

این بخشی از سخنان زهرا رحیمی، بنیاین‌گذار جمعیت امام علی است در برنامه‌ زنده کلاب‌هاوس با موضوع انگیزه‌ها و مصائب نکوکاری در ایران. در این برنامه همچنین بحث پیرامون این پرسش در می‌گیرد که چرا جمهوری اسلامی از داوطلبی نیکوکاران مستقل هراس دارد؟

این برنامه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ با حضور شارمین میمندی و زهرا رحیمی، بنیان‌گذاران جمعیت امام علی و جمعی از پژوهش‌گران و برخی از کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.