بگو-بشنو، ۵۲: مسجدسازی؟! حتی در پارک‌ها؟ چرا؟

سوال این است که چرا جمهوری اسلامی با وجود مساجد خالی موجود، باز هم مسجدسازی می‌کند؟ حتی در پارک‌ها؟ و اینکه چرا نمادهای یک مذهب خاص و ایدیولوژی ولایی، بر فضاهای عمومی در ایران غالب شده است؟

در این برنامه از مجموعه بگو-بشنو از اصرار حکومت اسلامی ایران در مسجد‌سازی می‌گوییم و درباره این موضوع گفت‌وگو می‌کنیم که اگر شهروندان غیر «شیعه‌ دوازده‌-امای ملتزم به ولایت مطلقه‌ی فقیه»، از جمله خداناباوران و پیروان انواع ادیان و مذاهب دیگر، راضی نباشند که از جیب آن‌ها خرج «تبلیغات اسلامی-حکومتی» شود چه؟

این برنامه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ با درسا جلالین، کارشناس ارشد طراحی شهری در کانادا، مجیید محمدی، جامعه‌شناس و برخی صاحب‌نظران و کنشگران در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

گرداننده: ماهمنیر رحیمی، روزنامه‌نگار