بگوـ بشنو، ۷: دین حکومتی؛ نابرابری حقوقی

در این برنامه،  با حضور برخی اندیشمندان به موضوع نابرابری حقوقی در یک دین حکومتی پرداخته شده است. 
این برنامه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ با حضور صاحب‌نظرانی چون نیره انصاری، حقوق‌دان؛ وریا امیری، پژوهشگرو منصوره پیرنیا، روزنامه‌نگار پرسابقه از اتاق کلاب‌هاوس توانا برگزار شده است.