بگوـ بشنو، ۱۳: آزادی انتخاب؛ آیا دین‌م را تغییر دادم؟ چرا؟ تجربه‌‌ای فردی

همه می‌دانیم که امکان بسیار زیادی وجود دارد که مسیر تغییرات فکری-عقیدتی هر فرد، هر خانواده یا هر جامعه‌ای متفاوت باشد. در این برنامه تجربه‌های مختلف افراد مختلف در این باره را می‌شنویم و به موضوع «آزادی انتخاب در دین و تغییر دین» می‌پردازیم. 

این برنامه ۴ مرداد ۱۴۰۲ با حضور پریسا رضایی، مترجم، وریا امیری، پژوهشگر فیزیک، مجید محمدی، جامعه‌شناس و  برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.