زنان تحت حاکمیت دینی برای به‌دست‌آوردن حقوق اولیه خود هزینه‌های  سنگینی پرداخته‌اند

حضور محترم اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوق‌دانان، آزادی‌خواهان و افکار عمومی

آزادی و حقوق انسانی و تعیین سرنوشت فردی، همان قدر که حق مردان است، حق زنان نیز هست و باید به رسمیت شناخته شود. زنان تحت این حاکمیت دینی برای به‌دست‌آوردن حقوق اولیه خود تاکنون هزینه‌های بسیار سنگینی پرداخته‌اند.

زنان در کشور ایران نه‌تنها از قوانین تبعیض‌آمیز، رنج‌آور و محدودیت‌های فراوان رنج می‌برند، بلکه به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت روانی و جسمی قرار دارند؛ چرا که جمهوری اسلامی با به‌کارگرفتن تمام قوای خود می‌کوشد حقوق تبعیض‌آمیز و الگوی پوشش خود را بر آنان تحمیل کند.

در بسیاری از فضاهای عمومی مانند برخی دانشکده‌ها از جمله دانشکده الهیات دانشگاه تهران که من حدود ۱۲ سال در آنجا به تحصیل و تدریس اشتغال داشته‌ام، زنان در کنار تبعیض‌های رنج‌آور و توهین‌آمیز فراوان، نه‌تنها مجبور به رعایت الگوی سخت‌گیرانه پوشش جمهوری اسلامی یعنی پوشاندن سرتاپای خود بوده‌اند، بلکه علاوه‌برآن پوشیدن چادر نیز اجباری بوده است.

من شخصاً به‌عنوان یک کارشناس فقه و علوم اسلامی و به‌عنوان یک زن که خود آثار سیاست‌ها و قوانین موجود علیه زنان را با تمام وجود لمس کرده است، هرگاه در اعتراض به این موضوع با مقامات مسئول گفتگو کرده‌ام، پاسخ همه این بوده که این یک رویه است و ما نمی‌توانیم از آن تخطی کنیم.

من به این سیاست‌ها و رویه‌ایی که به طور یک‌جانبه و خودسرانه توسط مردان علیه زنان وضع شده، اعتراض دارم.

زنان برای برخورداری از حق اولیه خود مانند تحصیل و اشتغال مجبور بوده‌اند از مقنعه، مانتوی بلند و شلوار با رنگ‌های تیره استفاده کنند.

در فضاهای عمومی نیز در صورت عدم پیروی از این الگو، زنان و دختران همواره مورد تهدید پلیس ویژه بوده‌اند.

مأموران حکومتی در همه‌جا به پیروی از خط‌قرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافته‌اند با تذکرات و رفتارهای توهین‌آمیز، کرامت زنان را مخدوش سازند.

مردم ایران در طول دهه‌های گذشته شاهد صحنه‌های بسیار دل‌خراشی بوده‌اند که طی آن زنان در خیابان‌ها و اماکن عمومی مورد توهین و ضرب و شتم و انتقال اجباری به بازداشتگاه‌ها توسط پلیس ویژه قرار گرفته‌اند.

زنان بسیاری تازیانه خورده و نه‌تنها خود، بلکه خانواده‌هایشان نیز مورد آزار و اذیت روانی جبران‌ناپذیر قرار گرفته‌اند.

مبارزات مسالمت‌آمیز زنان علیه این ظلم سیستماتیک تا آنجا پیش رفته که سرانجام جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» را رقم زده است.

۴۵ سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که به عقیده نگارنده چیزی بیش از سنت‌های کهن نیست و به علاوه ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود و بی‌گمان برای تحقق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش این جدایی یک ضرورت است.

زنان در ایران، و حتی فراتر از آن در جوامع اسلامی، از سلطه سنت‌های کهن که با خدا و اسلام توصیه می‌شود رنج می‌برند. باز شدن مسیر توسعه، آزادی، برابری و دموکراسی در جهان اسلام نیازمند تحول فکری و استقلال هویت و حقوق انسان از خواست‌های دینی است.

عدم حساسیت کافی جامعه مدنی و روشنفکری نسبت به وضعیت زنان، به حکومت فرصت داده که به طور روزافزون به تمام عرصه‌های وجودی زنان دست‌درازی کند.

من متواضعانه از شما اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوق‌دانان، آزادی‌خواهان و نیز افکار عمومی دعوت می‌کنم که به ارزیابی رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان پرداخته و اگر آنها را انسانی، عقلانی و مشروع نمی‌یابید، به تقبیح آن بپردازید تا از این رهگذر، زمینه رهایی زنان در ایران و به‌تبع آن جهان اسلام از سلطه‌ای سخت و رنج‌آور فراهم شده و مسیر برابری و دموکراسی هموار شود.

با احترام، صدیقه وسمقی، دهم فروردین ۱۴۰۳، زندان اوین

Sedigheh Vasmaghi: Under religious rule, women have made significant sacrifices in their quest for fundamental rights.

To Islamic studies scholars, intellectuals, jurists, freedom seekers, and the general public, with respect,

Freedom, human rights, and individual self-determination belong to women as much as they are the rights of men and should be accordingly recognized. Under this religious government, women have paid a significant toll for their basic rights. Women in Iran not only suffer from discriminatory laws and many restrictions, but they are also systematically harassed mentally and physically. The Islamic Republic is attempting to impose its discriminatory rules and policies of clothing on them, using all available coercive measures.

In many public spaces, including the Faculty of Theology at Tehran University, where I have been studying and teaching for about 12 years, women face numerous painful and infuriating discriminations. They are compelled to adhere to the strict policies of the Islamic Republic, covering their bodies from head to toe and even wearing chadors. As an expert in Islamic jurisprudence and science, and as a woman deeply affected by the existing policies and laws against women, I have raised this issue with authorities. Their response has consistently been that it is a rule that cannot be disobeyed. I oppose these rules and procedures unilaterally and arbitrarily imposed by men against women.

Women have been compelled to wear dark-colored wimples, manteaus, and trousers just to assert their basic rights. They faced threats from special police agents if they dared to defy this dress code. By toeing the line of dictatorship, government agents were authorized to degrade women’s dignity through disrespectful notices and behavior. Over the decades, Iranian citizens have witnessed countless horrific scenes of women being battered and humiliated in public spaces, forcibly taken into custody by police special units. Many women endured the pain of being whipped, while their families suffered irreparable emotional distress with them.

The peaceful resistance of women against this systemic oppression has evolved into the birth of the pervasive Woman, Life, Freedom movement.

Enduring 45 years of living under Sharia law, which the author views as nothing more than old traditions, alongside the extreme jurisprudence of the Islamic Republic, has led many Iranians to the inevitable conclusion that religion must be detached from the government. Undoubtedly, such separation is imperative for the nation to reclaim sovereignty over its own destiny.

Women in Iran, and across [other] Islamic societies, struggle with the pervasive influence of old traditions imposed om them via God and Islam. Forging a path towards freedom, equality, and democracy in the Islamic world necessitates a fundamental intellectual shift and the emancipation of human identity and rights from the dictates of religion.

The apathy of civil society and intellectuals towards the plight of women has enabled the government to further invade every aspect of women’s lives.

I respectfully urge Islamic studies scholars, jurists, freedom seekers, and the general public to critically examine the behavior of the Islamic Republic towards women, and if found to be irrational, illegitimate, and inhumane, I implore you to condemn such actions. By doing so, we can lay the basis for the liberation of women in Iran and, ultimately, in the Islamic world from [that] harsh and oppressive domination, and pave the way for equality and democracy.