تفکیک نهاد دین از حکومت راه نجات جامعه است

«به عنوان یک خداباور می‌گویم که پاسداشت حقوق خداناباوران امری نیکو است. حق انتخاب مذهب، یا حق انتخاب بی‌دینی، از حقوق طبیعی آدمیان است که نه کسی به انسان عطا کرده و نه کسی می‌تواند از انسان سلب کند.» سروش دباغ، اسلام‌شناس، در برنامه بگو-بشنو ۵۱ با موضوع؛ روز آتئیست یعنی؟ می‌گوید: «تفکیک نهاد دین از حکومت راه نجات جامعه است.»

در این برنامه به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم که: آتئیسم دقیقا به چه معناست؟ آیا بی‌خدایی هم انواع مختلف دارد؟ تفاوت‌ هر کدام در چیست؟ چه درکی از آتئیسم و بی-دینی، یا دین‌داری و خدا-پرستی دارید؟ چه‌گونه به این نتیجه رسیدید؟

این برنامه ۸ فروردین ۱۴۰۳ با حضور شماری از شهروندان، صاحب‌نظران و کنشگران در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل