«زن، زندگی، آزادی» نقطه مقابل دیدگاه شریعتی و بنیادگرایان اسلامی است

انسان یک موجود چند‌هویتی است، اما زمانی که یک انسان با تنها یک هویت، تحت عنوان «امت» تعریف شود، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. همانطور که ماهیت تک‌هویتی داعش، طالبان و حزب‌الله، این خشونت را با خود به ارمغان آورده است. 
پرویز دستمالچی، فعال سیاسی، در این برنامه به بحث پیرامون این موضوع می‌پردازد که «زن، زندگی، آزادی» نقطه مقابل دیدگاه شریعتی و بنیادگرایان اسلامی است.
این برنامه بخشی از  بگو-بشنو ۲۳ است با عنوان «رابطه آزادی دینی با با برابری جنسیتی» که ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.