شیعه یک فرقه است

نیما قاسمی، پژوهشگر فلسفه، در این برنامه به این موضوع می‌پردازد که در راستای حق آزادی و انتخاب دین باید به این توجه شود که «شیعه» یک فرقه است و دین نیست و این موضوع را بررسی کرده است که چرا نباید آن را در زمره آزادی‌های دینی قرار داد. از جمله این که فرهنگ شهادت در فرقه‌ شیعه رسما «دیگر‌کشی» و «کشته‌‌شدن» را آموزش می‌دهد و این پذیرفته شده نیست. 
این برنامه بریده‌ای از بگو-بشنوی ۱۳ است با عنوان «آزادی انتخاب؛ آیا دینم را تغییر دادم؟ چرا؟ » که ۴ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.