رشد جامعه مدنی از دستاوردهای بزرگ اعلامیه جهانی حقوق بشر است

پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر، در این برنامه از این می‌گوید که چطور رشد جامعه مدنی، از دستاوردهای بزرگ اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است.

این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۲۷ است با عنوان «کرامت انسانی در اسلام و حقوق جهانی بشر» که ۳ آبان ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.