آیین سرکوب در ایران از کجا و چگونه شکل گرفت؟

سرکوب اعمال قدرت فراقانونی و فراقضایی بدون رعایت آیین دادرسی توسط قوه قضاییه غیر مستقل یا نهادهای نظامی و شبه‌نظامی حکومتی است. 
مجید محمدی، جامعه‌شناس در این برنامه ضمن ارائه تعریفی از مقوله «سرکوب» به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیین سرکوب در ایران از کجا و چگونه شکل گرفته است؟
این برنامه بخشی از  بگو-بشنو ۲۱ است با عنوان «آئین سرکوب در ایران؛ تئوری و تجربه‌» که ۱۴ شهریور ۱۴۰۲  با حضور شارمین میمندی‌نژاد، بنیان‌گذار جمعیت امام علی، وریا امیری، پژوهشگر فلسفه‌، مجید محمدی، جامعه‌شناس و برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.