سطح آگاهی جامعه در قبال آزار آتش‌به‌اختیارها بالا رفته

«در وقایع اخیر هم‌دردی و آگاهی جامعه در مقابل خشونت آتش‌به‌اختیارها ارتقا پیدا کرده است.» آزاده رضایی، کارشناس آموزش، در برنامه بگو-بشنو، ۴۹، با موضوع آزارگری آتش‌به‌اختیارها علیه زنان، گفت: «سطح آگاهی جامعه در قبال آزار آتش‌به‌اختیارها بالا رفته است.»

این برنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با حضور صاحبنظران، خداناباوران و حقوق‌دانان در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

گرداننده: ماهمنیر رحیمی، روزنامه‌نگار

لینک برنامه کامل