خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی سازمان‌یافته ست

آیا می‌دانید یک سری رفتارها و روابطی وجود دارد که خشونت‌آمیز است اما معمولا در تعاریف نمی‌آید و جزو رفتارهای خشونت‌آمیز محسوب نمی‌شوند؟

فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار، در این برنامه درباره این موضوع صحبت می‌کند و به این می‌پردازد که جمهوری اسلامی چگونه به صورت سازمان‌یافته علیه زنان خشونت اعمال می‌کند.

این برنامه بخشی از «بگو-بشنو – ۳۳» است با موضوع « خشونت علیه زنان؛ باورمندان و ناباورمندان چه می‌گویند؟» که ۸ آذر ۱۴۰۲ به مناسبت در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.