فناوری ارتباطات و مدارای مذهبی

فناوری ارتباطات می‌تواند با فراهم‌کردن بسترهایی برای گفت‌وگوی بین ادیان، درک بیش‌تر باورها و اعمال مذهبی متنوع و ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز میان گروه‌های مذهبی مختلف، نقش مهمی در تعمیق بردباری دینی ایفا کند.

یکی از راه‌هایی که فناوری می‌تواند به تعمیق تساهل مذهبی کمک کند، دسترسی به اطلاعات و منابع مربوط به ادیان مختلف است. با کمک پلتفرم‌های آنلاین، مردم می‌توانند با اصول، عقاید و اعمال ادیان مختلف آشنا شوند. این آشنایی می‌تواند به کاهش باورهای غلط و تعصباتی که اغلب به عدم تحمل مذهبی دامن می‌زند کمک کند.

شبکه‌هایی اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در ترویج تساهل مذهبی داشته باشند. از طریق شبکه‌های اجتماعی، افراد با پیشینه‌های مذهبی مختلف می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، عقاید و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و درک عمیق‌تری از دیدگاه‌های یکدیگر به دست بیاورند.

تحقیقات دانشگاهی نشان می‌دهد که حتی در شهرهای مذهبی چون مشهد نیز این تاثیر وجود دارد. در یک تحقیق دانشگاهی در شهر مشهد که جامعه آماری آن کلیه شهروندان ۱۸ تا ۳۵‌ساله ساکن مشهد و استفاده‌کننده از شبکه‌های مجازی بودند، نشان داده شد که بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مدارای دینی‌، سیاسی و اخلاقی دارای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

شبکه‌های اجتماعی همچنین می‌توانند به فراهم‌سازی فضای مقابله با ایدئولوژی‌های افراطی و سخنان نفرت‌انگیزی که ممکن است به عدم تحمل مذهبی دامن بزنند کمک کنند.

 

فناوری علاوه بر تسهیل گفت‌وگوی ادیان و دسترسی به اطلاعات، می‌تواند با ایجاد فضاهایی برای فعالیت‌ها و رویدادهای مذهبی مشترک نیز به ارتقای تساهل مذهبی کمک کند. در این راه می‌توان از فناوری‌های ارتباطی تصویری، اپلیکیشن «زوم» zoom را مثال زد.

روش دیگری که فناوری می‌تواند به تعمیق تساهل مذهبی کمک کند، تسهیل ارتباطات و تفاهم بین فرهنگی است. موانع زبانی مانع مهمی برای گفت‌وگوی میان باورمندان به ادیان مختلف است اما فناوری می‌تواند به پر‌کردن شکاف‌ها کمک کند. برای مثال، ابزارهای ترجمه می‌توانند به تسهیل ارتباط بین افرادی که به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند، کمک کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد دیدگاه‌های یکدیگر را درک کنند. 

از فناوری همچنین می‌توان برای ارتقای آزادی مذهبی و حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، برنامه‌های دیجیتال می‌توانند برای مستندسازی موارد تبعیض مذهبی مورد استفاده قرار گیرند. 

 فناوری ارتباطات همچنین می‌تواند برای مقابله با اطلاعات نادرست و تبلیغاتی که ممکن است به عدم تحمل مذهبی دامن بزنند مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه از فناوری می‌توان برای آزار مذهبی نیز استفاده کرد اما نباید فراموش کرد که فناوری ارتباطات پتانسیل بسیار زیادی برای ترویج تساهل مذهبی، تفاهم و همزیستی مسالمت‌آمیز میان گروه‌های مذهبی مختلف دارد.

فناوری ارتباطات با گزارش مداوم درباره میزان آزادی مذهبی در نقاط مختلف جهان می‌تواند نقش مهمی در ترویج جهانی بردبارتر و فراگیر داشته باشد.