خداناباورم به این دلیل از طرف خانواده تهدید به مرگ شدم

«من یک مذهبی خیلی شدید بودم، اما از سال ۱۳۸۸ که حکومت آن سرکوب گشترده را با بی‌رحمی تمام در حق مردم روا داشت دیدم و اینکه افتضاحی که به وجود آورده بود را در تلوزیون و اخبار، موضوع را ۱۸۰ درجه متفاوت جلوه می‌داد ودروغ می‌گفت، اولین بار همانجا این سوال در ذهنم جرقه خورد که این آخوندهایی که الان هستند و دارند دین را می‌چرخانند و مدام به اخلاقیات تاکید می‌کنند، الان که فیلم و دوربین هست می‌توانند اینطور به ما ردروغ بگویند، پس چگونه درباره اتفاقی که در هزار و ۴۰۰ سال پیش افتاده به ما راست می‌گویند؟ … ».

این بخشی از سخنان هل‌بوی، شهرونده خداناباور، است. در ادامه بشنوید چگونه به دلیل خداناباوری از سوی خانواده تهدید به مرگ شده است.

این برنامه قسمتی از بگو-بشنو -۳۷ با عنوان «آیا در ایران خداناباور داریم؟» است که ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک کامل برنامه