آموزش رواداری با نگاهی به هفته جهانی آموزش

نظام آموزشی یکی از اصلی‌ترین فضاهایی است که نسل جوان می‌تواند رواداری را در آن یاد بگیرد و آن را به یک عادت، فرهنگ، اصل اخلاقی و رفتاری تبدیل کند. این هم به‌خودی‌خود به وجود نخواهد آمد مگر اینکه نظام آموزشی در راستای آن آگاهانه عمل کند.

سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در این برنامه به بحث پیرامون موضوع آموزش رواداری می‌پردازد.

این برنامه زنده اینستاگرامی ۲۸ آبان ۱۴۰۲ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود برگزار شده است.