نظام‌های توتالیتر مخاطب را در نادانی نگاه می‌دارند

«معمولا ادعاهای بی‌پایه و اساس “خودخداپنداری” یکی از ویژگی‌های عمده جوامع توتالیتر و حکمرانان آن است. این نوع ادعاها طبیعتا با خودش یک سری پیامدهای روانی می‌آورد و حتی می‌تواند ریشه‌های روانی نیز داشته باشد. این امر به یک دلیل می‌تواند به وجود بیایید و آن هم ضعف تفکر به معنی نقدکردن، پرسش‌کردن، تردیدکردن و در کل ضعف در وجود یک تفکر فعال است.»

بخشی از سخنان فرزانه ثابتان، روان‌شناس.

این برنامه قسمتی از بگو-بشنو -۳۹ با عنوان «خودخداپنداری رهبران حکومت اسلامی» است که ۲۰ دی ۱۴۰۲ در اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

لینک برنامه کامل