تکثر بر حقیقت، مقدم است

در این ویدیو مهدی خلجی، پژوهشگر فلسفه، درباره این موضوع سخن می‌گوید که چرا معتقد است در بحث مداراگری مذهبی تکثر باید بر حقیقت مقدم باشد؟ این برنامه بخشی از گفت‌وگوی زنده با حضور برخی اندیشمندان است که ۴ خرداد ۱۴۰۲ از اتاق کلاب‌هاوس توانا برگزار شده است.